Wiślana Trasa Rowerowa
Thursday, September 12, 2013
Email
Make My Homepage
RSS

Odwiedź Perełki Polski

Czy trasa wiślana ma szanse powstać do 2012 rok ?
 
Wiślana Trasa Rowerowa
Branding Email
Wpisany przez Marek wtr   
Sobota, 20 Luty 2010 20:21
Branding to jedno z wielu współczesnych pojęć, które nie mają swojego odpowiednika w języku polskim, a przyjęły się w literaturze turystycznej. Brand (z ang.) oznacza znak firmowy lub markę. Branding natomiast to z jednej strony nadawanie nazwy, symbolu i kreowanie wizerunku, z drugiej podejmowanie licznych, różnorodnych czynności, których celem jest uzyskanie przewagi rynkowej poprzez wyróżnienie produktu. Najczęściej spotykane definicje brandingu to:
  •  definicja Altkorna – działania zmierzające do przyswajania określonej nazwy lub symbolu oraz do tworzenia pozytywnego obrazu produktu i firmy mających zapewnić rynkową przewagę;
  •  definicja Kalla – aktywne i konsekwentne przedstawianie zalet odróżniających daną markę, jej produkty i usługi od konkurencyjnych.
Niektórzy specjaliści utożsamiają branding z marketingiem prowadzonym pod kątem marki.
Powszechnie przyjęto uważać, iż branding to metoda tworzenia markowych produktów, metoda, która sprawdziła się w promocji turystyki w wielu krajach, tworząc z nich potentatów w tej dziedzinie.
 
Marka Email
Wpisany przez Marek wtr   
Sobota, 20 Luty 2010 20:24

W literaturze marketingowej przyjęto rozumieć przez markę "nazwę, termin, znak, symbol, rysunek lub kombinację tych elementów stworzoną w celu oznaczenia produktu (lub usługi) oraz jego odróżnienia od oferty konkurentów". Pod pojęciem marki rozumie się również "kombinację cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych w umysłach konsumentów w celu wyróżnienia oferty na rynku, czyli konkurowania na rynku".
Kolejna definicja marki zwraca uwagę na wartość dodaną – traktuje markę jako "wartość dodaną do korzyści materialnych produktu – unikalną wartość rynkową, specjalną ofertę korzyści dla konsumentów".

Nie ulega wątpliwości, iż w pojęciu marki zawarty jest element symboliczny, związany ze świadomością odbiorców. Marka, bowiem nie istnieje na papierze, a w umyśle konsumentów. Dlatego też klienci kupują tak naprawdę pewne wyobrażenie o produkcie, wyobrażenie, które ukształtowało się dzięki istnieniu marki. W turystyce ma to niebagatelne znaczenie, jako że turysta kupuje w pewnym sensie "kota w worku". W przypadku produktów turystycznych istnieje, bowiem oddalenie czasowe między momentem zakupu a momentem konsumpcji.

Sama świadomość istnienia marki nie jest wystarczająca, nie świadczy, bowiem o sile, nie oznacza przekonania do niej konsumentów. Tajemnica marki tkwi w tym, iż musi ona być silna i we właściwy sposób postrzegana przez potencjalnych konsumentów. Silna marka to rozpoznawalny produkt, usługa, osoba lub miejsce, dostosowana do kupującego lub użytkownika w taki sposób, iż postrzega on wartości marki jako najpełniej zaspokajające jego potrzeby i żądania.

Założeniem dla marki "Wiślana Trasa Rowerowa" jest takie wykreowanie jej tożsamości i wizerunku, które będzie ją pozycjonowało w umysłach rowerzystów jako najbardziej bezpieczną i ciekawą trasę rowerową w Polsce.

Marka jest narzędziem służącym do przekazania pewnej, zaplanowanej informacji osobom w bliższym i dalszym otoczeniu. Dlatego korzystając z marki, stosując ją w codziennej pracy należy pamiętać, jakie założenia zostały przyjęte przy jej kreacji oraz jakie informacje ma ona skutecznie przekazywać.

Silna marka jako jeden z istotnych narzędzi tworzenia turystycznego wizerunku Regionu (w tym wypadku poprzez produkt "Wiślana Trasa Rowerowa") scala i reprezentuje esencję tożsamości Regionu oraz produktu, wpływając przez spójne działanie marketingowe na kształtowanie pożądanego wizerunku.

Tożsamość jest odzwierciedleniem wizji, pożądanego obrazu Regionu turystycznego, produktu, przekazywanego na rynek w postaci zaprogramowanych i spójnych działań marketingowych.
Wizerunek mówi o tym, jak dany obszar, produkt jest postrzegany przez turystę, czyli pośrednio stanowi odzwierciedlenie efektów różnych bodźców zewnętrznych, w tym także świadomie prowadzonych

 
Tapety Wiślanej Trasy Rowerowej Email
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Michał   
Czwartek, 26 Listopad 2009 00:00
Więcej…
 
Słownik Wiślanej Trasy Rowerowej Email
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Monika wtr   
Sobota, 20 Luty 2010 20:55

Gospodarka turystyczna – oznacza popyt turystyczny obejmujący nie tylko dobra i usługi służące bezpośrednio konsumpcji turystycznej, ale także takie rodzaje aktywności gospodarczej, które są ściśle bądź częściowo uzależnione od ruchu podróżnych i których rozwój nie byłby możliwy (lub byłby znacznie ograniczony), gdyby nie turystyka. Do popytu na usługi i produkty gospodarki turystycznej zalicza się podróże indywidualne, podróże służbowe, wydatki z budżetu państwa na turystykę, nakłady inwestycyjne, wpływy dewizowe z turystyki przyjazdowej oraz inne wpływy z eksportu związanego z turystyką.

Monitoring - systematyczna obserwacja zestawu wyselekcjonowanych wskaźników obrazujących dynamikę i strukturę zjawisk objętych poszczególnymi celami programu, mająca na celu zapewnienie informacji zwrotnych na temat zgodności przebiegu realizacji programu z jego harmonogramem.

Odwiedzający – każda osoba podróżująca do miejsca znajdującego się poza jej „zwykłym otoczeniem” na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeśli podstawowy cel podróży jest inny niż podjęcie działalności zarobkowej, wynagradzanej w odwiedzanej miejscowości. w praktyce liczbę przekroczeń granicy przez cudzoziemców traktuje się jako liczbę cudzoziemców odwiedzających Polskę. Oznacza to, ze jedna osoba kilkakrotnie przekraczająca granicę jest traktowana jako kilka osób.
Odwiedzający jednodniowi – odwiedzający, którzy nie nocują w obiektach zakwaterowania zbiorowego ani w kwaterach i obiektach prywatnych w odwiedzanym kraju.

Więcej…
 
Rzeka Wisła - Galeria Zdjęć Email
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Kamil wtr   
Sobota, 20 Luty 2010 21:05
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 4
Copyright © 2007 - 2013. Rowerowa Trasa Wiślana